Anger of Bethrus - The World II (Dezember 2012)

Anger of Bethrus - Showreel (Dezember 2011)

Anger of Bethrus - The World (Dezember 2012)

Anger of Bethrus - Teaser (August 2011)